Digital marknadsföring är den marknadsföring av produkter eller tjänster som sker via digitala kanaler och plattformar. Digitala plattformar är datorer, mobiler, surfplattor och smarta klockor. Digitala kanaler är sociala medier, sökmotorer, e-post, hemsidor etc.

Fördelar med de olika typerna av digital marknadsföring är att det är relativt enkelt att mäta resultatet. Via Google Analytics och Google Search Console kan man mäta resultatet av olika marknadsaktiviteter.

Det finns många olika sätt att marknadsföra sig digitalt på. De vanligaste som kan vara bra att ha någorlunda koll på är:

SEO / Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering (på engelska SEO – Search Engine Optimization) handlar om att optimera en webbplats så att den hamnar högre upp i sökresultatet på olika sökmotorer. Viktigaste sökmotorn är Google som står för större delen av alla sökningar i Sverige. Det har med tiden blivit ett allmänt begrepp att Googla något. Att optimera sidan handlar om att göra den lättförståelig och tydlig för sökmotorernas robotar.

Fördelar med SEO

Nackdelar med SEO

Läs mer om sökmotoroptimering på startsidan.

SEM / Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring (på engelska SEM – Search Engine Marketing) handlar inte om att optimera själva sajten för att få resultat på sökmotorer, utan om betalda annonser på sökmotorerna. Vanligast är att använda Google Ads som är Googles egna tjänst för betald annonsering på Google. I samband med SEM används också begreppet Pay-per-click. Det innebär att du betalar för dina annonser först när någon klickar på den. Beroende på bransch, sökord och konkurrens kan det skilja mycket i kostnaden för varje klick.

Fördelar med SEM

Nackdelar med SEM

 

En bra mix mellan sökmotoroptimering och annonsering är bra. En allmän synlighet för hela sajten och kanske annonsering på viktiga sökord och fraser där du har god förtjänst går hand i hand med varandra.

Marknadsföring via sociala media

Det finns många olika kanaler att välja om man vill marknadsföra sitt varumärke på sociala medier. På t ex Facebook, Instagram och Linkedin kan man skapa en egen företagssida och via den kommunicera med kunder och presumtiva kunder. Om man marknadsför sig via sociala medier är det extra viktigt att innehållet är engagerande för att få större spridning.

Man kan även annonsera via många sociala medier. Hur upplägget ser ut är lite olika, men i många fall kan detta ge bra resultat.

Fördelar med sociala medier

Nackdelar med sociala medier