Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering är konsten att optimera en webbsida så att den hamnar så högt upp i sökmotorernas sökresultat som möjligt. Flera olika tekniker används och de viktigaste faktorerna är innehållet på hemsidan i form av text och formatering av HTML samt hur många länkar en hemsida har. Det kan låta enkelt men som alltid är det så att ju mer man kan inom ett ämne desto mer förstår man att man inte vet.

Sökmotoroptimering eller SEO?

Heter det sökmotoroptimering eller SEO? Svaret är att båda är rätt och att man i Sverige bör använda ordet sökmotoroptimering. SEO står för Search Engine optimization och dess akronym är således SEO, att i onödan använda akronymer bör man undvika för att alla ska förstå vad man skriver/pratar om! Det är framförallt viktigt om man har en hemsida med besökare som man vill konvertera till kunder.

Hur utför man sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering är något som kan göras på många olika sätt, varje erfaren tekniker har sina egna ess i rockärmen, men ändå är det så att det grundläggande arbetet är detsamma. Vi tycker att bra sökmotoroptimering handlar om att optimera för synlighet med fokus på trafikdrivning av relevanta besökare som ger möjlighet till ett ökat antal affärer. Vidare bör man göra en initial analys och sedan jobba på med löpande analyser för att ständigt öka möjligheter till att affärer drivs av din hemsida. Att bara öka antalet besökare till hemsidan utan att fundera över vilka dessa besökare är och vad dom är ute efter ger inte så mycket, man måste se till att besökarna är relevanta  och locka dem att göra aktiviteter som faktiskt konverterar till affärer. Detta kräver förutom kunskap om sökmotoroptimering också en förmåga att göra analyser och att hitta strategiska CTA:s (call to actions).

Varför är sökmotoroptimering viktigt?

På svenska Google görs det mer än 50 miljoner sökningar/dag, så möjligheterna till att göra affärer här är många. Att inte synas där är att förlora en affärsmöjlighet, oavsett bransch så finns det idag möjligheter att dra nytta av besökare man kan locka till sig via Google, men givetvis även andra sökmotorer. Syns du inte, så finns du inte.

Att arbeta med ”on page-optimering”

Sökmotoroptimering brukar delas in i on page och off page. Att arbeta med on page-optimering är det mest grundläggande och viktigaste steget, det handlar enkelt förklarat om att strukturera innehållet i ett dokument så att sökmotorerna förstår det. Det handlar om vilka HTML-taggar som används, vilket text man skriver, vilka ord man använder och så vidare. Detta är en egen konstart som tar många tusen timmar att bli riktigt vass på.

Att arbeta med ”off page-optimering”

Att arbeta med off page optimering handlar som orden antyder att man inte jobbar på den egna hemsidan utan att man försöker göra något utanför den. Vad är det då man kan göra utanför sidan? Jo, det handlar om att använda andra sidor på internet för att driva trafik till den egna hemsidan, detta görs med hjälp av länkar. En länk är en referens till en hemsida som gör att man kan klicka på den istället för att skriva in en adress i adressfältet på webbläsaren. Om en hemsida har många länkar så är det uppenbarligen en populär hemsida som många människor föreslår att man ska besöka, med andra ord så antyder en länk att en hemsida har någon slags kvalité som gör den värd att besöka. Detta faktum har de som har gjort algoritmerna på Google tagit stor hänsyn till, dom ser varje länk som en röst på att en hemsida är bra. Så en stor del av arbetet med sökmotoroptimering handlar om att skapa länkar, dock är det inte så enkelt att vilka länkar som helst hjälper, Google är kräsen. Länkarna måste vara relevanta för ämnet och dessutom måste sidan som länkar i sin tur också ha många länkar som pekar på den. Detta är en vetenskap i sig!

Sökmotoroptimering – ett ständigt pågående arbete

Sökmotoroptimering är inte ett jobb som utförs på sidan en enda gång, det bör vara ett ständigt pågående arbete med analys, optimering och resultat som i sin tur leder till nya analyser, mer optimering och så vidare. Analyser som utförs kan vara teknisk-, sökords-, innehålls- och länkanalys. Varje analys syftar till att se vilka styrkor och svagheter som finns och utifrån svagheterna optimera sajten så att den blir bättre i sökmotorernas ögon. När optimeringen väl är genomförd så får man avvakta en period för att sedan kunna läsa av resultatet som optimeringen gett. Resultatet man eftersträvar är inte bara bra placeringar på Google och många besökare på hemsidan, utan främst ska dessa två faktorer leda till konverteringar av olika slag. Alltså att besökarna gör det man vill att de ska göra på hemsidan. Detta kan vara allt från att beställa hem en broschyr till att genomföra köp i en webbshop. Utifrån det resultat som blivit av optimeringen går man sedan vidare till nya analyser av de delar som inte gett önskat resultat och sen fortsätter optimeringen utifrån detta.

Anlita ett proffs som hjälper dig

Som du kanske redan förstår efter att ha läst denna snabba genomgång är ämnet komplext och det är bäst att ta hjälpa att utföra det, vill du ha ha hjälp med sökmotoroptimering kontakta High End Media Group AB. Vi är ett gäng med mycket lång erfarenhet och gedigna expertkunskaper på alla de delar som ingår i en professionell sökmotoroptimering.